card
Зохиогч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан (LL.M.) Л.Амгаланбаатар, АKP хуулийн фирмд хуульчийн туслах Х.Норовсүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИО БА ЭХ ОРОНДОО ИРЭХ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХӨЛ ХОРИО БА ЭХ ОРОНДОО ИРЭХ ЭРХ

Иргэдийн “эх орондоо буцаж ирэх” үндсэн эрхийг зөрчиж байгаа эсэхийг холбогдох хууль тогтоомжийн үндэслэл, шаардлагын хүрээнд нарийвчлан авч үзэж судаллаа. Тэрчлэн, энэхүү судалгааны үр дүнгээр дамжуулан эх орондоо буцаж ирэх эрхийн мөн чанар, ач холбогдлыг олон нийтэд сурталчлан таниулах чухал ач холбогдолтой.

Мөн дотооддоо “Ковид-19” цар тахлын дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тогтоосон хилийн хориг, энэ талаар зааж тусгасан хууль тогтоомжийн үндэслэл, түүний хэрэгжилтийн байдлыг хөндлөнгөөс үнэлж, дүгнэх үүднээс Япон Улс болон Европын холбооноос “Ковид 19” цар тахлын дэгдэлттэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн хилийн хоригийн арга хэмжээ, татан авах ажиллагаа, түүнтэй холбоотой шийдвэр, туршлагыг харьцуулан судалсан болно.

Зохиогч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан (LL.M.) Л.Амгаланбаатар, АKP хуулийн фирмд хуульчийн туслах Х.Норовсүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИО БА ЭХ ОРОНДОО ИРЭХ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих