card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоХүний эрхИргэний оролцоог дэмжих нь2021#ИргэнийБоловсролд#ХүнийЭрхийнБоловсролСудалгаа

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ КОРОНАВИРУСТ ЦАР ТАХЛЫН ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨЛӨЛ ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ, ҮР ДҮН, НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Хууль зүйн ухааны доктор Б.Өлзийсайхан, Судлаачид: Байгаль орчны шинжлэх ухааны магистр Г.Түвшинжаргал, Хууль зүйн магистр В.Чимгээ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ КОРОНАВИРУСТ ЦАР ТАХЛЫН ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨЛӨЛ ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ, ҮР ДҮН, НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ КОРОНАВИРУСТ ЦАР ТАХЛЫН ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨЛӨЛ ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ, ҮР ДҮН, НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

“Эрдэм” сургалт судалгааны хүрээлэнгийн гүйцэтгэсэн энэхүү судалгаа нь коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой дээрх хууль батлахаас өмнөх болон баталснаас хойш ЗГ, Улсын онцгой комисс (УОК), боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын гаргасан шийдвэр, зөвлөмж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг эрчим хүч, мэдээлэл харилцаа холбоо, зам тээвэр зэрэг дэд бүтцийн хүртээмжтэй уялдуулан судлав.

Уг судалгаа нь холбогдох байгууллагуудад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хүртээмж, үр нөлөөний талаар мэдээлэх зорилготой хөндлөнгийн мониторингийн үр дүн юм.

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Хууль зүйн ухааны доктор Б.Өлзийсайхан, Судлаачид: Байгаль орчны шинжлэх ухааны магистр Г.Түвшинжаргал, Хууль зүйн магистр В.Чимгээ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ КОРОНАВИРУСТ ЦАР ТАХЛЫН ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨЛӨЛ ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ, ҮР ДҮН, НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь