card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХохирлынҮндэснийТогтолцооСудалгаа

ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - МОНГОЛ УЛСАД ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРЛЫГ ҮНЭЛЖ, ТОГТООЖ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЖ БУЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ - ЦУВРАЛ 1

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Монголын Криминологичдын холбооны ерөнхийлөгч Г.Эрдэнэбат, Судлаачид: Б.Мөнхдорж, Н.Туяа, Г.Оюунболд, О.Мөнхцэцэг, А.Еркегүл, Б.Ариунтуяа, Б.Ариунжаргал, Зөвлөх: Ч.Нямсүрэн, Шүүмжлэгч: М.Ванчигмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - МОНГОЛ УЛСАД ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРЛЫГ ҮНЭЛЖ, ТОГТООЖ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЖ БУЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ - ЦУВРАЛ 1
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - МОНГОЛ УЛСАД ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРЛЫГ ҮНЭЛЖ, ТОГТООЖ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЖ БУЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ - ЦУВРАЛ 1

Гэмт хэргийн хохирол, хор уршгийг шударгаар барагдуулах нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажсан хүний эрх төдийгүй, нийгмийн эмзэг бүлгийн хохирогчдын эрхийг хамгаалах, гэмт хэрэгтэй үр нөлөөтэй тэмцэхэд чухал нөлөөтэй. Нээлттэй Нийгэм Форум нь Эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэлийн энэхүү чухал зорилтын хэрэгжилтийг судлах саналыг Монголын кримонологчдын холбооны судлаачдад тавьсан юм. Ийнхүү хохирлын үндэсний тогтолцоог үнэлэх чиглэлээр хийгдэж буй анхны судалгаа болох “Монгол Улсад гэмт хэргийн хохирлыг үнэлж, тогтоож, нөхөн төлүүлж буй нөхцөл байдал”-ын судалгааг уншигч Танд хүргэж байна. 

Тус судалгаа нь гэмт хэргийн хохирол, хор уршгийг барагдуулж буй өнөөгийн практик, тулгамдаж буй асуудлыг шинэ эрүүгийн хууль тогтоомжийн хүрээнд судалснаараа өндөр ач холбогдолтой.

 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Монголын Криминологичдын холбооны ерөнхийлөгч Г.Эрдэнэбат, Судлаачид: Б.Мөнхдорж, Н.Туяа, Г.Оюунболд, О.Мөнхцэцэг, А.Еркегүл, Б.Ариунтуяа, Б.Ариунжаргал, Зөвлөх: Ч.Нямсүрэн, Шүүмжлэгч: М.Ванчигмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - МОНГОЛ УЛСАД ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРЛЫГ ҮНЭЛЖ, ТОГТООЖ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЖ БУЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ - ЦУВРАЛ 1
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих