card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХохирлынҮндэснийТогтолцооСудалгаа

ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - ТОДОРХОЙ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОЛ, ХОР УРШГИЙН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ - ЦУВРАЛ 2

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Монголын Криминологичдын холбооны ерөнхийлөгч Г.Эрдэнэбат, Судлаачид: Б.Мөнхдорж, Н.Туяа, Г.Оюунболд, О.Мөнхцэцэг, А.Еркегүл, Б.Ариунтуяа, Б.Ариунжаргал, Зөвлөх: Ч.Нямсүрэн, Шүүмжлэгч: М.Ванчигмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - ТОДОРХОЙ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОЛ, ХОР УРШГИЙН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ - ЦУВРАЛ 2
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - ТОДОРХОЙ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОЛ, ХОР УРШГИЙН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ - ЦУВРАЛ 2

Судалгааны ажлын хүрээнд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гэмт хэргийн хохирлыг тогтоох, үнэлэх, хохирлыг нөхөн төлүүлж буй явц, тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээлийг тодорхойлох зорилгоор хамгийн түгээмэл үйлдэгддэг 10 төрлийн гэмт хэргийн хүрээнд эрүүгийн хэргийн шүүхээр шийдвэрлэгдсэн 509 эрүүгийн хавтаст хэрэг, иргэний журмаар нэхэмжилж шийдвэрлэгдсэн 92 шүүхийн тогтоолд дүн шинжилгээ хийсэн “Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн хохирол, хор уршгийн нөхөн төлүүлэлт” сэдэвт судалгааг уншигч Тантай хуваалцаж байна. 

Тус судалгаа нь өмнө танилцуулсан нөхцөл байдлын судалгааны хавсарга судалгаа бөгөөд цаашид ч энэ сэдвийн хүрээнд илүү нарийвчилсан судалгаа, шинжилгээг уншигчдад хүргэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд бидний судалгааны ажилд Таны өгөх санал, шүүмж онцгой үнэ цэнтэй байх болно.

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Монголын Криминологичдын холбооны ерөнхийлөгч Г.Эрдэнэбат, Судлаачид: Б.Мөнхдорж, Н.Туяа, Г.Оюунболд, О.Мөнхцэцэг, А.Еркегүл, Б.Ариунтуяа, Б.Ариунжаргал, Зөвлөх: Ч.Нямсүрэн, Шүүмжлэгч: М.Ванчигмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - ТОДОРХОЙ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОЛ, ХОР УРШГИЙН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ - ЦУВРАЛ 2
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих