card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2021#Сонгууль#УлсТөрийнСанхүүжилтСудалгаа

Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчлэлийн зарим асуудал

Зохиогч: Багийн ахлагч: ШУТИС-ийн БУХС-ийн Нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч, доктор, профессор Я.Төгөлдөр, Судлаачид: Д.Одмаа, Д.Мягмарсүрэн, Б.Бат-Өлзий, Н.Нямдорж, Ч.Должинсүрэн, С.Болдсайхан, А.Оюунгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчлэлийн зарим асуудал
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчлэлийн зарим асуудал

“Улс төрийн намын тухай хууль”-ийн шинэчлэлийн хүрээнд яригдаж, басхүү маргаан дагуулж буй зарим асуудлуудыг авч үзэж, иргэд болон бусад оролцогч талуудын байр суурь, хандлагыг тодруулах зорилгоор энэхүү судалгаа хийгдсэн болно.

Уг судалгааны ажлыг баримт бичгийн шинжилгээ, тоон болон чанарын судалгааны аргаар мэдээлэлд шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд “Улс төрийн намын тухай хууль”-ийг шинэчлэхтэй холбоотой тодорхой зөвлөмж боловсрууллаа. 

 

Зохиогч: Багийн ахлагч: ШУТИС-ийн БУХС-ийн Нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч, доктор, профессор Я.Төгөлдөр, Судлаачид: Д.Одмаа, Д.Мягмарсүрэн, Б.Бат-Өлзий, Н.Нямдорж, Ч.Должинсүрэн, С.Болдсайхан, А.Оюунгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчлэлийн зарим асуудал
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь