card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2021Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдалСудалгаа

Нийгмийн даатгалын сангийн 2012-2020 оны төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын дүн шинжилгээ

Зохиогч: MSc, Монголын Эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төвийн ахлах судлаач С.Баттулга, MSc, Монголын Эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төвийн судлаач Т.Түвшинбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нийгмийн даатгалын сангийн 2012-2020 оны төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Нийгмийн даатгалын сангийн 2012-2020 оны төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын дүн шинжилгээ

Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын 2012-2020 оныг хамруулсан дүн шинжилгээг танилцуулж байна. 

Судалгааны үр дүн, дүгнэлтэд үндэслэн Монгол Улс нийгмийн даатгалын тогтолцоогоо нэн даруй олон давхаргат тогтолцоонд шилжүүлэх, хуваарилалтын зарчимд суурилсан баталгаат тэтгэврийн тогтолцооноос бүрэн хуримтлалын тогтолцоонд шилжих, нийгмийн даатгалын тогтолцоонд захиргааны болон хөрөнгө оруулалтын менежментийн байгууллагыг тусад нь бий болгох зэрэг санал зөвлөмж дэвшүүлэв. 

 

Зохиогч: MSc, Монголын Эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төвийн ахлах судлаач С.Баттулга, MSc, Монголын Эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төвийн судлаач Т.Түвшинбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нийгмийн даатгалын сангийн 2012-2020 оны төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах