card
Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Хууль зүйн доктор, математикийн ухааны магистр Б.Мөнхдорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОРИХ ЯЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАСАХ АРГАЧЛАЛЫН ХЭРЭГЛЭЭ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХОРИХ ЯЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАСАХ АРГАЧЛАЛЫН ХЭРЭГЛЭЭ

“Хорих ялыг дүйцүүлэн хасах аргачлал”-ыг математик статистикийн шинжлэх ухааны “шугаман регрессийн шинжилгээний арга”-ын тэгшитгэлийн үндсэн зарчим дээр тулгуурлан боловсруулсан судалгааны тоймтой танилцана уу. 

 

 

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Хууль зүйн доктор, математикийн ухааны магистр Б.Мөнхдорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОРИХ ЯЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАСАХ АРГАЧЛАЛЫН ХЭРЭГЛЭЭ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих