card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгааны тойм

ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛЛЫГ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКТАЙ НИЙЦҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан ШЕЗ-ийн ШСМСХ-ийн судлаач-багш, Үндсэн хуульт ёс сангийн судлаач, Хууль зүйн магистр (LL.M)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛЛЫГ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКТАЙ НИЙЦҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛЛЫГ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКТАЙ НИЙЦҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

"Үндсэн хуульт ёс сан" ТББ-ын судлаачид “Гэмт хэргийн статистикийн олон улсын ангиллыг үндэсний статистиктай нийцүүлэх боломж” сэдвийн хүрээнд ГХСОУА-ын ойлголт, түүний 11 үзүүлэлтийн тухай ерөнхий тойм, үүний дотор 01-03 дугаар ангилалд хамаарах бүх түвшний ангиллын задаргааг нарийвчлан дурдаж, эдгээр үзүүлэлтийг манай улсын гэмт хэргийн статистикийн үзүүлэлттэй хэрхэн нийцүүлж нөхөх боломжтойг судалж гаргахыг зорьсон болно. Дээр дурдсан судалгаанд тулгуурлаж энэхүү тоймыг бэлтгэсэн бөгөөд үүгээр тус судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорив. 

Судалгааг бүрэн эхээр нь www.forum.mn сайтаас татаж үзнэ үү. 

Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан ШЕЗ-ийн ШСМСХ-ийн судлаач-багш, Үндсэн хуульт ёс сангийн судлаач, Хууль зүйн магистр (LL.M)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛЛЫГ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКТАЙ НИЙЦҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих