card
Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан Хууль зүйн магистр Б.Одонгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОРИХООС СУЛЛАГДСАН ЭТГЭЭДЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ НЬ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХОРИХООС СУЛЛАГДСАН ЭТГЭЭДЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ НЬ

Энэхүү судалгаагаар Монгол Улсад хорихоос суллагдсан этгээдэд хяналт тавьж буй эрх зүйн зохицуулалт, өнөөгийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө ямар төвшинд байгааг илрүүлэх, дүн шинжилгээ хийхийн зэрэгцээ зарим улсын сайн туршлагыг судалж, цаашид боловсронгуй болгох санал, зөвлөмж өгөхийг зорилоо. 

Энэхүү тойм нь судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорьсон ба судалгааг бүрэн эхээр нь www.forum.mn сайтаас татаж үзнэ үү.

 

Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан Хууль зүйн магистр Б.Одонгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОРИХООС СУЛЛАГДСАН ЭТГЭЭДЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ НЬ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих