card
Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан ХЭҮК-ын гишүүн, Хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА: ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ-2017
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА: ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ-2017

Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар Дотоод хэргийн их сургууль, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн судлаачдын баг “Цагдаагийн байгууллагын хэрэглэгчийн үнэлгээ” судалгааг хийлээ. Энэхүү тойм нь дээрх судалгаанд тулгуурласан бөгөөд уг тоймоор судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорилоо. Судалгааг бүрэн эхээр нь www.forum. mn сайтаас татаж үзнэ үү.

Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан ХЭҮК-ын гишүүн, Хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА: ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ-2017
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих