card
Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан Монголын Криминологичдын холбооны Сургалт, судалгаа хариуцсан дэд захирал, Хууль зүйн магистр Г.Оюунболд
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН УРЬДЧИЛСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ШҮҮХИЙН УРЬДЧИЛСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Эрүүгийн хууль тогтоомжийн шинэчлэлт хэрэгжиж эхлээд гурван жил гаруй хугацаа өнгөрсөн боловч шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг явуулахаас аль болох зайлсхийх, улмаар хохирогч, яллагдагч, бусад оролцогчийн эрхийг бүрэн хангахгүйгээр хэрэг хянан шийдвэрлэх хандлагатай байна. Иймд шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг явуулж буй нөхцөл байдал, гадаадын зарим орны эрх зүйн зохицуулалт, сайн туршлагыг харьцуулан судалж үр дүнтэй хэрэгжүүлэх арга замыг эрэлхийлсэн судалгаа хийсэн бөгөөд уг судалгааг тоймлон хүргэж байна. 

Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан Монголын Криминологичдын холбооны Сургалт, судалгаа хариуцсан дэд захирал, Хууль зүйн магистр Г.Оюунболд
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН УРЬДЧИЛСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих