card
Зохиогч: Судалгааг гүйцэтгэж, тойм боловсруулсан Хууль зүйн ухааны доктор, УЕПГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, сургалтын хэлтсийн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙТЭД ТУСТАЙ АЖИЛ ХИЙЛГЭХ ЯЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

НИЙТЭД ТУСТАЙ АЖИЛ ХИЙЛГЭХ ЯЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

Тус судалгааны зорилго нь Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй дэх нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын институц, тогтолцоог хууль зүйн шинжлэх ухааны онол, арга зүйн болон шүүхийн практикт үндэслэн бүхэлд нь цогц байдлаар судалж, тухайн ялын хэрэгжилтийн өнөөгийн бодит байдалд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоход чиглэсэн юм. Энэхүү тойм нь тус судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорьсон бөгөөд судалгааг бүрэн эхээр нь www. forum.mn сайтаас татаж үзнэ үү. 

 

Зохиогч: Судалгааг гүйцэтгэж, тойм боловсруулсан Хууль зүйн ухааны доктор, УЕПГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, сургалтын хэлтсийн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙТЭД ТУСТАЙ АЖИЛ ХИЙЛГЭХ ЯЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих