card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2021Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ОлборлохҮйлдвэрлэлийнИлТодБайдалСудалгаа

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЗУРГАДУГААР ЗҮЙЛИЙН ХОЁР ДАХЬ ХЭСГИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫГ ТОДРУУЛАХ НЬ

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагчаар Хууль зүйн ухааны доктор Б.Гүнбилэг, Багийн гишүүдээр Хууль зүйн магистр Д.Ганхүрэл, Хууль зүйн магистр Н.Лхамцэрэн, Хууль зүйн бакалавр А.Түвшинтөгс, Зөвлөхөөр Хууль зүйн ухааны доктор Д.Сүнжид нар ажиллалаа.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЗУРГАДУГААР ЗҮЙЛИЙН ХОЁР ДАХЬ ХЭСГИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫГ ТОДРУУЛАХ НЬ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЗУРГАДУГААР ЗҮЙЛИЙН ХОЁР ДАХЬ ХЭСГИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫГ ТОДРУУЛАХ НЬ

Энэхүү судалгаа нь үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсгийн агуулга, үзэл санааг заалт тус бүрээр нарийвчлан авч үзэж, нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэж байсан тухайн цаг үед өрнөсөн хэлэлцүүлэг, эрдэмтдийн тайлбар судалгаа, УиХ-ын байнгын хороо, чуулганы хуралдааны тэмдэглэл, бусад улс орны ижил төстэй зохицуулалтад тулгуурлан нэр томьёо нэг бүрийн агуулгыг тодруулан тайлбарлахыг зорьжээ. Энэ нь цаашид салбарын хууль тогтоомжийг үндсэн хуульд нийцүүлж, түүний үзэл санааг амьдралд бодитоор хэрэгжүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байна.

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагчаар Хууль зүйн ухааны доктор Б.Гүнбилэг, Багийн гишүүдээр Хууль зүйн магистр Д.Ганхүрэл, Хууль зүйн магистр Н.Лхамцэрэн, Хууль зүйн бакалавр А.Түвшинтөгс, Зөвлөхөөр Хууль зүйн ухааны доктор Д.Сүнжид нар ажиллалаа.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЗУРГАДУГААР ЗҮЙЛИЙН ХОЁР ДАХЬ ХЭСГИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫГ ТОДРУУЛАХ НЬ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь