card
Зохиогч: МОНИТОРЫГ ЭМХЭТГЭН БИЧСЭН: ННФ-ын Хуулийн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АВЛИГЫН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

АВЛИГЫН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Нээлттэй Нийгэм Форум нь Орон нутгийн хөгжлийн бодлого судлалын төв ТББ-д “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон олон нийтийн сүлжээгээр цацагдсан авлигын шинжтэй гэмт хэргийн шийдвэрлэлт” сэдвийн хүрээнд мониторинг хийх тэтгэлэг олгосон билээ. Тус мониторингийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон олон нийтийн сүлжээгээр нийтэд цацагдсан авлигын шинжтэй гэмт хэргийн шийдвэрлэлтэд мониторинг хийж, үр дүнг олон нийтэд мэдээлэхийг зорилоо. 

Зохиогч: МОНИТОРЫГ ЭМХЭТГЭН БИЧСЭН: ННФ-ын Хуулийн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АВЛИГЫН ШИНЖТЭЙ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих