card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхШүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх2021#НийтийнЭрхАшгийнӨмгөөлөл#ШүүхийнШинэтгэлСудалгааны тойм

НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА - ШҮҮХИЙН ПРАКТИК

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА - ШҮҮХИЙН ПРАКТИК
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА - ШҮҮХИЙН ПРАКТИК

Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар “Нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалахтай холбоотой хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Шүүхийн практик” сэдэвт судалгаа хийгдэж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргалаа. Энэхүү тоймд судалгааны гол үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжийг хураангуйлан бэлтгэж, хууль тогтоогч, шүүгч болон нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэл гаргаж байгаа төрийн бус байгууллага, хуульчдад хүргэхийг зорив. Судалгааны дэлгэрэнгүй тайланг www.forum.mn цахим хаягаас татан авч үзэх боломжтой.

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА - ШҮҮХИЙН ПРАКТИК
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх