card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2021Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдалСудалгаа

Шилэн дансны тухай хууль, журмын чиглэлээр Төрийн аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлтүүдэд үндэслэсэн эрх зүйн судалгаа

Зохиогч: Судлаачид: Үндэсний аудитын газрын ахлах аудитор Д.Отгонбаяр, Үндэсний аудитын газрын аудитор Ц.Цэрэннамжил МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн 3-р курсийн оюутан Б.Учрал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шилэн дансны тухай хууль, журмын чиглэлээр Төрийн аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлтүүдэд үндэслэсэн эрх зүйн судалгаа
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Шилэн дансны тухай хууль, журмын чиглэлээр Төрийн аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлтүүдэд үндэслэсэн эрх зүйн судалгаа

Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар “Шилэн дансны тухай хууль, журмын чиглэлээр Төрийн аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлтүүдэд үндэслэсэн эрх зүйн судалгаа”-г Үндэсний аудитын газрын Нийцлийн аудитын газрын ахлах аудитор Д.Отгонбаяраар ахлуулсан баг хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгаанд Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд Төрийн аудитын байгууллагаас 2015-2019 онуудад хийсэн аудитын тайлангуудад үндэслэн энэхүү эрх зүйн судалгааны ажлыг гүйцэтгэн, холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох асуудлаар санал, зөвлөмж боловсруулахыг зорив. 

Зохиогч: Судлаачид: Үндэсний аудитын газрын ахлах аудитор Д.Отгонбаяр, Үндэсний аудитын газрын аудитор Ц.Цэрэннамжил МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн 3-р курсийн оюутан Б.Учрал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шилэн дансны тухай хууль, журмын чиглэлээр Төрийн аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлтүүдэд үндэслэсэн эрх зүйн судалгаа
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах