card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХуульСахиулахБайгууллага Судалгааны тойм

"ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ"-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Судлаач Б.ДОРЖЗАЯА
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ

Энэхүү эрх зүйн дүн шинжилгээ хийж, Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчид ямар хууль, дүрэм журмын хүрээнд иргэдийн тодорхой эрхийг хязгаарлаж ажилласан болох, иргэд цагдаагийн алба хаагчийн харилцаанд сөргөөр нөлөөлсөн гол хүчин зүйл юу байв зэрэг асуудлыг судалж, цаашид хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх санал, зөвлөмж боловсруулахыг зорьсон болно. 

Судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэх зорилгоор энэхүү тоймыг бэлтгэлээ. Судалгааг www.forum.mn сайтаас бүрэн эхээр нь үзнэ үү.

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Судлаач Б.ДОРЖЗАЯА
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих