card
Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Судлаач (LL.M) Л.Амгаланбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИО БА ЭХ ОРОНДОО ИРЭХ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХӨЛ ХОРИО БА ЭХ ОРОНДОО ИРЭХ ЭРХ

Коронавируст (COVID-19) цар тахлын үед Монгол Улсад хэрэгжиж буй хилийн хоригийн үр дүнд гадаад орнуудад байгаа Монгол Улсын иргэдийн “эх орондоо буцаж ирэх” үндсэн эрх зөрчигдсөн эсэх талаар нийгэм, олон нийтийн дунд хэлэлцүүлэг, маргаан өрнөсөөр байна. Энэ цаг үед гадаад орнуудад байгаа Монгол Улсын иргэдийн “эх орондоо буцаж ирэх” үндсэн эрх зөрчигдөж байгаа эсэхийг холбогдох хууль тогтоомжийн үндэслэл, шаардлагын хүрээнд нарийвчлан авч үзэж судлах нь тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд тус дэм болох юм. 

Энэхүү тоймоор судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорьсон ба судалгааг www.forum.mn цахим хуудаснаас үзнэ үү.

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Судлаач (LL.M) Л.Амгаланбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИО БА ЭХ ОРОНДОО ИРЭХ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих