card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгааны тойм

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ЗӨРЧИЛ, ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ, ЯЛ ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛ ОРОН НУТАГТ

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМЫГ БОЛОВСРУУЛСАН: “Жавхлант гэрэлт ирээдүй” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал, ХБУ-ны магистр Ж.САРУУЛ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ЗӨРЧИЛ, ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ, ЯЛ ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛ ОРОН НУТАГТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ЗӨРЧИЛ, ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ, ЯЛ ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛ ОРОН НУТАГТ

Гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлаар хийсэн цөөнгүй судалгаа байдаг ч орон нутгийн түвшинд, тэр дундаа, Ховд аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэлд оногдуулж буй ял шийтгэл, үр нөлөөний талаар хийсэн судалгаа байхгүй байна. Иймд уг хэрэгт оногдуулж буй ял, шийтгэлийн үр нөлөөг орон нутгийн түвшинд судлах замаар анхан шатны нэгжид хуулийн хэрэгжилт хэр байгаа болон авч хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээний үр өгөөжийг үнэлж дүгнэх зорилгоор уг судалгааг хийсэн юм. 

Энэхүү тоймоор тус судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорив. Судалгааг бүрэн эхээр нь эндээс https://forum.greensoft.mn/product/152600 татаж үзнэ үү.  

 

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМЫГ БОЛОВСРУУЛСАН: “Жавхлант гэрэлт ирээдүй” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал, ХБУ-ны магистр Ж.САРУУЛ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ЗӨРЧИЛ, ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ, ЯЛ ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛ ОРОН НУТАГТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих