card
Зохиогч: Судалгааны тойм бичсэн: Дундговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч З.Ганчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШИНЭ ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ СУМЫН ТҮВШИНД
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ШИНЭ ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ СУМЫН ТҮВШИНД

2015 оны Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийг засаг захиргааны анхан шатны нэгж сумын түвшинд судалснаараа онцлогтой. Тус судалгааны үр дүнд тулгуурлан энэхүү тоймыг бэлтгэсэн бөгөөд гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорив. Судалгааг бүрэн эхээр нь эндээс https://forum.greensoft.mn/product/152600 татаж үзнэ үү.

Зохиогч: Судалгааны тойм бичсэн: Дундговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч З.Ганчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШИНЭ ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ СУМЫН ТҮВШИНД
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих