card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгаа

Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийг орон нутгийн судлаачид дүгнэсэн нь

Зохиогч: Судлаач З.Ганчимэг, Б.Чимэдлхам нар “Шинэ эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сумын түвшинд”, Судлаач Саруул, Л.Оюунцэцэг, Ж.Цэцэгмаа нар “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчил, гэмт хэргийн шийдвэрлэлт, ял шийтгэл оногдуулж буй байдал орон нутагт” сэдвээр судаллаа.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийг орон нутгийн судлаачид дүгнэсэн нь
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийг орон нутгийн судлаачид дүгнэсэн нь

Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийг орон нутгийн түвшинд авч судалсан хоёр бодлогын судалгааг нэгтгэн Та бүхэнд толилуулж байна. Монгол Улсын тухайд өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, дэд бүтэц сул хөгжсөн нь аливаа хууль тогтоомж нэг мөр хэрэгжихэд тодорхой хүндрэл учруулдаг тул тулгарч буй асуудлыг тодорхойлох, шийдэх арга замыг эрэлхийлэхэд энэ чиглэлийн судалгаа шинжилгээний ач холбогдол их юм.
Нэг. Шинэ эрүүгийн хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт сумын түвшинд (5-42 дугаар хуудас)
Хоёр. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчил, гэмт хэргийн шийдвэрлэлт, ял шийтгэл оногдуулж буй байдал орон нутагт (43-78 дугаар хуудас)

Зохиогч: Судлаач З.Ганчимэг, Б.Чимэдлхам нар “Шинэ эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сумын түвшинд”, Судлаач Саруул, Л.Оюунцэцэг, Ж.Цэцэгмаа нар “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчил, гэмт хэргийн шийдвэрлэлт, ял шийтгэл оногдуулж буй байдал орон нутагт” сэдвээр судаллаа.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийг орон нутгийн судлаачид дүгнэсэн нь
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих