card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоИргэний оролцоог дэмжих нь2021Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэм#ИргэдийнОролцоо#ИргэнийБоловсролдСудалгаа

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ БА ТҮҮНИЙ БҮРЭН ЭРХИЙН ТАЛААР СОНГОГЧИЙН МЭДЭХ ЁСТОЙ ЗҮЙЛ - ТОЙМ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Зохиогч: Судлаачид: Я.Төгөлдөр, ШУТИС, Нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч, доктор, дэд профессор, Д.Бумдарь, МУИС, Улс төр судлалын тэнхимийн багш, дэд профессор
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Тойм судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЕРӨНХИЙЛӨГЧ БА ТҮҮНИЙ БҮРЭН ЭРХИЙН ТАЛААР СОНГОГЧИЙН МЭДЭХ ЁСТОЙ ЗҮЙЛ - ТОЙМ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

"ЕРӨНХИЙЛӨГЧ БА ТҮҮНИЙ БҮРЭН ЭРХИЙН ТАЛААР СОНГОГЧИЙН МЭДЭХ ЁСТОЙ ЗҮЙЛ" ТОЙМ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Парламентын засаглалтай Монгол Улс нь Ерөнхийлөгчийн институцийг төрийн байгуулалдаа багтааснаар холимог хэлбэрийн төрийн тогтолцоог сонгон хөгжүүлж байна. Манай энэ тогтолцоо ямар онцлогтой, энэ тогтолцооны дотор Монгол Улсын Ерөнхийлөгч ямар эрх мэдэлтэй вэ? Ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч Ерөнхийлөгчөөс иргэд юу хүлээх вэ? Эдгээр асуултын хариулт болох парламентын засаглал дахь Ерөнхийлөгчийн институцийн эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагыг ойлгоход иргэдэд туслах зорилгоор судлаач бид уг тойм тайланг боловсруулан уншигч Танд хүргэж байна. 

Энэхүү тайланд дараах багц мэдээлэл багтсан болно. Үүнд:
1. Сонгодог болон холимог хэлбэрийн Ерөнхийлөгчийн тогтолцооны тухай онолын тойм, Ерөнхийлөгчийн институцийн тухай ойлголт;
2. Төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтад Ерөнхийлөгчийн институцийн эзэлж буй орон зай, Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан бүрэн эрхүүд;
3. Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийн Мөрийн хөтөлбөрөөр дамжуулан Ерөнхийлөгч ард түмнийг төлөөлөх мандатыг хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлага зэрэг болно. 

Зохиогч: Судлаачид: Я.Төгөлдөр, ШУТИС, Нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч, доктор, дэд профессор, Д.Бумдарь, МУИС, Улс төр судлалын тэнхимийн багш, дэд профессор
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Тойм судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЕРӨНХИЙЛӨГЧ БА ТҮҮНИЙ БҮРЭН ЭРХИЙН ТАЛААР СОНГОГЧИЙН МЭДЭХ ЁСТОЙ ЗҮЙЛ - ТОЙМ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь