card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэм#ХүнийЭрх Судалгаа

Хүний эрхийн Үндэсний комиссын үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн байгууллага үр нөлөөтэй оролцох нь 

Зохиогч: Судлаач Л.Галбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хүний эрхийн Үндэсний комиссын үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн байгууллага үр нөлөөтэй оролцох нь - Судалгаа
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Хүний эрхийн Үндэсний комиссын үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн байгууллага үр нөлөөтэй оролцох нь - Судалгаа 

Хүний эрхийн үндэсний байгууллагаас иргэний нийгмийн байгууллагатай харилцах харилцаа нь түүний бие даасан, олон талт байдлыг хамгаалахад тусалдаг болохыг Парисын зарчимд хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Товчхон үгүүлэхэд, Хүний эрхийн үндэсний байгууллагаас тухайн нийгэмд чиглэсэн хамгийн бодит, үр дүнтэй үйл ажиллагааны гол хөшүүрэг нь иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран ажиллах явдал юм.

Иймд энэхүү судалгаагаар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-ын Ерөнхий Ассамблейн 1993 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 48/134 тоот тогтоолоор баталсан Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын эрх зүйн байдлын талаарх зарчим буюу Парисын зарчмын үзэл санаа, агуулгын дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ба иргэний нийгмийн байгууллага хоорондын бодитой, үр дүнтэй, олон талт үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд чиглэсэн санал, зөвлөмж гаргахыг зорилоо. 

Зохиогч: Судлаач Л.Галбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хүний эрхийн Үндэсний комиссын үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн байгууллага үр нөлөөтэй оролцох нь - Судалгаа
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих