card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2021Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ГэрээнийИлТодБайдалМонитор

ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ: ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР, СЭРГЭЛЭН СУМДАД

Зохиогч: Мониторийг эмхэтгэсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ: ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР, СЭРГЭЛЭН СУМДАД
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ: ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР, СЭРГЭЛЭН СУМДАД  

 Энэхүү мониторингийн зорилго нь гэрээний хэрэгжилтийг хөндлөнгөөс үнэлэх замаар орон нутгийн хөгжил, ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн оруулж буй бодит хувь нэмрийг үнэлэх, цаашид гэрээний хэрэгжилт, үр нөлөө, ил тод байдлыг сайжруулахад хийх алхамуудыг тодорхойлох явдал юм.  

 

Зохиогч: Мониторийг эмхэтгэсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ: ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР, СЭРГЭЛЭН СУМДАД
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь