card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2021#ИргэдийнОролцооҮзэл бодолЧухал сэдэв

ЭВЛЭЛДЭН НЭГДЭХ ЭРХ БА УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ХАТУУ ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Зохиогч: БОЛОВСРУУЛСАН: МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимийн багш, дэд профессор Д.Бумдарь, ШУТИС, Улстөр судлалын ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор Я.Төгөлдөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭВЛЭЛДЭН НЭГДЭХ ЭРХ БА УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ХАТУУ ГИШҮҮНЧЛЭЛ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

ЭВЛЭЛДЭН НЭГДЭХ ЭРХ БА УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ХАТУУ ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Монгол Улсын Үндсэн Хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд улс төрийн намын төлөвшил, намын системийн хөгжлийг чиглүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлэх хэд хэдэн заалт багтсан билээ. Тэдгээрээс арван есдүгээр зүйлийн хоёрт “Намыг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн нэг хувиас доошгүй тооны иргэн эвлэлдэн нэгдэж байгуулна” хэмээх заалтыг энэ удаагийн Чухал сэдвээр онцолж байна.

Улс төрийн намын тухай хуульд уг заалтыг тусгахад ямар асуудлыг голлон анхаарах нь чухал болохыг дотоодын болон олон улсын судалгааны байгууллага, их дээд сургуулийн багш, судлаачдын гаргасан дүн шинжилгээ, зөвлөмжид үндэслэн хураангуйлан хүргэж байна.

Зохиогч: БОЛОВСРУУЛСАН: МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимийн багш, дэд профессор Д.Бумдарь, ШУТИС, Улстөр судлалын ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор Я.Төгөлдөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭВЛЭЛДЭН НЭГДЭХ ЭРХ БА УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ХАТУУ ГИШҮҮНЧЛЭЛ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь