card
Зохиогч: БОЛОВСРУУЛСАН: МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимийн багш, дэд профессор Д.Бумдарь, ШУТИС, Улстөр судлалын ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор Я.Төгөлдөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БОДЛОГЫН НАМЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ НЬ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

БОДЛОГЫН НАМЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ НЬ

 Монгол Улсын Үндсэн Хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд улс төрийн намын төлөвшил, намын системийн хөгжлийг чиглүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлэх хэд хэдэн заалт багтсан билээ. Тэдгээрээс “Нам Үндсэн хуулийн арван зургадугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу байгуулагдаж, улсын хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллана” хэмээх заалтыг энэ удаагийн Чухал сэдвээр онцолж байна.

Улс төрийн намын тухай хуульд уг заалтыг тусгахад ямар асуудлыг голлон анхаарах нь чухал болохыг дотоодын болон олон улсын судалгааны байгууллага, их дээд сургуулийн багш, судлаачдын гаргасан дүн шинжилгээ, зөвлөмжид үндэслэн хураангуйлан хүргэж байна. 

Зохиогч: БОЛОВСРУУЛСАН: МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхимийн багш, дэд профессор Д.Бумдарь, ШУТИС, Улстөр судлалын ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор Я.Төгөлдөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БОДЛОГЫН НАМЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ НЬ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь