card
Зохиогч: Хурлын тэмдэглэлийг эцэслэн боловсруулсан ННФ-ын Эрхзүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сэтгэцийн эрүүл мэнд ба хүний эрх
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Сэтгэцийн эрүүл мэнд ба хүний эрх 

Нээлттэй Нийгэм Форум Хүний эрхийн Үндэсний Комисстой хамтран зохион байгуулдаг “Хүний эрхийн тухай ярилцъя” ээлжит хэлэлцүүлгээр “Сэтгэцийн эрүүл мэнд ба Хүний эрх” сэдвийн хүрээнд ярилцлаа. Тус хэлэлцүүлэгт салбарын 20 мэргэжилтнийг урьж, сэтгэцийн эрүүл мэндийн чиглэлээр Монгол Улсад тулгамдаж буй асуудал, энэ чиглэлээр ХЭҮК бүрэн эрхийнхээ хүрээнд манлайлж ажиллах боломжтой гэж үзсэн асуудлаар санал солилцов. Уг хэлэлцүүлгийн үр дүнг ХЭҮК-ын Стратеги төлөвлөгөө боловсруулахад анхаарч үзэх юм.

 

Зохиогч: Хурлын тэмдэглэлийг эцэслэн боловсруулсан ННФ-ын Эрхзүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сэтгэцийн эрүүл мэнд ба хүний эрх
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих