card
Зохиогч: Судлаач: Г.Халиунаа, Б.Ариунжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа, тулгамдаж буй асуудал
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа, тулгамдаж буй асуудал 

Монгол Улсад өрнөж буй эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд асуудал дагуулсан зохицуулалтын нэг нь гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа юм. Судлаач Г.Халиунаа, Б.Ариунжаргал нар Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйд гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааны тухай ойлголт хэрхэн зохицуулагдаж ирснийг түүхчлэн судлахын зэрэгцээ эх газрын болон холимог эрүүгийн эрх зүйн системээс тодорхой улсыг сонгон харьцуулан судалсан юм. 

Үүний зэрэгцээ хуулийн зохицуулалт практикт хэрхэн хэрэгжиж буйг судалж, зарим төрлийн гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаатай холбоотой онцлог зохицуулалтыг авч үзсэн болно.

Зохиогч: Судлаач: Г.Халиунаа, Б.Ариунжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа, тулгамдаж буй асуудал
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих