card
Зохиогч: Судлаач: А.Сэргэлэнтуяа, Ш.Чулуунбат, Д.Сүнжид
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хуульч бэлтгэх гадаад орнуудын туршлага - АНУ, БНСУ, ХБНГУ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Хуульч бэлтгэх гадаад орнуудын туршлага - АНУ, БНСУ, ХБНГУ

Хуульч бэлтгэх АНУ-ын туршлагыг судлаач А.Сэргэлэнтуяа (LL.M), БНСУ-ын туршлагыг доктор, дэд профессор Ш.Чулуунбат, ХБНГУ-ын туршлагыг доктор Д.Сүнжид нар судаллаа.

Эдгээр судалгааны хүрээнд хуульч болох үе шат, хуулийн сургуульд элсэн суралцахад тавигдах шаардлага, хичээлийн хөтөлбөр, кредит цаг, сургуулийн магадлан итгэмжлэл, хуульчийн шалгалтын агуулга, бүтэц зэрэг нийтлэг асуудлыг улс бүрээр авч үзсэн болно. 

Зохиогч: Судлаач: А.Сэргэлэнтуяа, Ш.Чулуунбат, Д.Сүнжид
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хуульч бэлтгэх гадаад орнуудын туршлага - АНУ, БНСУ, ХБНГУ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих