card
Зохиогч: Судлаач: Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч Л.Галбаатар, Шүүмжлэгч: Нээлттэй Нийгэм Форумын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Мөрдөх албаны талаарх харьцуулсан судалгаа
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Мөрдөх албаны талаарх харьцуулсан судалгаа 

Энэхүү судалгаагаар (i) мөрдөх албаны талаар шинээр харьцуулан судлах; (ii) судалгаанд сонгосон орон, байгууллагын онцлог Монголын нөхцөлд хэр ойр, зөрүүтэй болохыг тухайлан дүгнэх; (iii) Мөрдөх албыг байгуулснаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан мөрдөгчийн үйл ажиллагаанд ямар өөрчлөлт орох, гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагаа боловсронгуй болох эсэх, мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа дахь хөндлөнгийн нөлөөллийг бууруулах эсэх, бусад тусгай албадтай үр дүнтэй хамтран ажиллах эсэхэд дүн шинжилгээ хийв.

Зохиогч: Судлаач: Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч Л.Галбаатар, Шүүмжлэгч: Нээлттэй Нийгэм Форумын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Мөрдөх албаны талаарх харьцуулсан судалгаа
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих