card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгаа

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДӨЧИН ТАВДУГААР БҮЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Зохиогч: Энэхүү судалгааг Монголын Криминологичдын Холбооны Ерөнхийлөгч Г.Эрдэнэбат удирдаж, Тээврийн прокурорын газрын орлогч прокурор Х.Батчимэг, ЦЕГ-ын ахлах мэргэжилтэн С.Энхбаатар, тус холбооны судлаач Н.Туяа, Г.Оюунболд, О.Мөнхцэцэг, Э.Ганцэцэг, Б.Ариунтуяа нарын бүрэлдэхүүнтэй баг хийж гүйцэтгэлээ.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДӨЧИН ТАВДУГААР БҮЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДӨЧИН ТАВДУГААР БҮЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Энэ удаа Монголын Криминологчдын Холбооны гүйцэтгэсэн “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дөчин тавдугаар бүлгийн хэрэгжилт” судалгааг уншигч Танд хүргэж байгаадаа баяртай байна. Тус судалгаа нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны улмаас учирсан хохирлыг төлүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн орчин, шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийж, энэ чиглэлээр нэхэмжлэх эрх үүсэж буй хэргийг тоймлож, мөн бусад улс орны зохицуулалтыг харьцуулж үзсэнээрээ ач холбогдолтой. Энэ нь хохирол барагдуулах тогтолцоог үнэлэх чиглэлээр хийгдэж буй дөрөв дэх цуврал судалгаа бөгөөд цаашид ч энэ сэдвийн хүрээнд илүү нарийвчилсан судалгаа, шинжилгээг уншигчдад хүргэхээр ажиллаж байна. Иймээс бидний судалгааны ажилд Таны өгөх санал, шүүмж онцгой үнэ цэнтэй байх болно. 

Зохиогч: Энэхүү судалгааг Монголын Криминологичдын Холбооны Ерөнхийлөгч Г.Эрдэнэбат удирдаж, Тээврийн прокурорын газрын орлогч прокурор Х.Батчимэг, ЦЕГ-ын ахлах мэргэжилтэн С.Энхбаатар, тус холбооны судлаач Н.Туяа, Г.Оюунболд, О.Мөнхцэцэг, Э.Ганцэцэг, Б.Ариунтуяа нарын бүрэлдэхүүнтэй баг хийж гүйцэтгэлээ.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДӨЧИН ТАВДУГААР БҮЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих