card
Зохиогч: Судлаачид: Б.Баялагмаа, Б.Наранцэцэг, Э.Энхцэцэг, Б.Уянга, Б.Анхзаяа, Ц.Уянга, Дугаар хариуцсан редактор Н.Отгончимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН СУДАЛГАА - ЦУВРАЛ 3
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН СУДАЛГАА - ЦУВРАЛ 3

Шүүхийн тухай хууль шинэчлэгдэн, олон нийтийн дунд өндөр хүлээлт үүссэн энэ цаг мөчид шүүхийн захиргаа, шүүгчийн зүгээс иргэнээс гаргаж буй нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас удаа дараа татгалзах явдал цөөнгүй байна. энэ асуудлын хууль зүйн үндэслэл, гаргалгааг энэхүү цувралд багтаав. Түүнчлэн иргэдийн амьжиргааны үндсэн эх үүсвэр цалин, орлоготой холбоотой маргааныг ул суурьтай шийдвэрлэхэд хэрэг болохуйц санал зөвлөмж, арга замыг уг цувралаас унших боломжтой. 

Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа – Цуврал 3-т дараах судалгаанууд багтсан болно.

1. Иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагаа дахь шүүхэд мэдүүлэх эрхийн хэрэгжилт – Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах захирамжийн жишээн дээр - хуудас 9

2. Цалин хөлсний маргааныг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн шинжилгээ - хуудас 111

 

 

 

Зохиогч: Судлаачид: Б.Баялагмаа, Б.Наранцэцэг, Э.Энхцэцэг, Б.Уянга, Б.Анхзаяа, Ц.Уянга, Дугаар хариуцсан редактор Н.Отгончимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН СУДАЛГАА - ЦУВРАЛ 3
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх