card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхХүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ХүнийЭрх #ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХуульСахиулахБайгууллага Судалгаа

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Ж.ГАНБААТАР (докторант), Судлаачид: Б.Доржзаяа, Л.Нямдаваа (докторант)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ

Судалгааны багийн гишүүд цар тахлын үеийн аль нэг фактад суурилан судалгааны өрөөсгөл хандлага гаргахаас сэргийлж аливаа хууль хэрэгжих онцгой цаг үе тулж ирэхэд уг хууль нь ямар хууль вэ? гэдгийг үнэлэн шинжлэх, эрх зүйн онолын үүднээс харьцуулах шаардлагатай гэж үзэв. Иймд судалгааны ажлын арга зүйг цар тахалтай тэмцэх чиглэлээр гарсан хууль, эрх зүйн актыг судлах, хэрэгжилтэд хэсэгчлэн дүн шинжилгээ хийж харьцуулан судлахад чиглүүлсэн болно. 

 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Ж.ГАНБААТАР (докторант), Судлаачид: Б.Доржзаяа, Л.Нямдаваа (докторант)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧ “БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ”-ЫН ҮЕД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих