card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл2022Судалгаа

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: (Ph.D) Б.Одонгэрэл, Судлаачид: Шүүгч Ц.Оч, прокурор (Ph.D) Ц.Мөнхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ

Монгол Улсад өрнөж буй Эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд анх удаа хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх болсон билээ.

Энэхүү судалгаагаар хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх онолын чиг хандлага, эрх зүйн зохицуулалт, ижил төстэй орны туршлага, хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэсэн өнөөгийн байдал зэргийг судалж дүгнэсний зэрэгцээ цаашид боловсронгуй болгох чиглэлээр тодорхой зөвлөмж санал болголоо.

 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: (Ph.D) Б.Одонгэрэл, Судлаачид: Шүүгч Ц.Оч, прокурор (Ph.D) Ц.Мөнхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих