card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих#ХүнийЭрх 2022Судалгаа

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх үе шатанд хийсэн дүн шинжилгээ

Зохиогч: Судалгааг өмгөөллийн Фиделитас Партнерс ХХН гүйцэтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх үе шатанд хийсэн дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэх үе шатанд хийх дүн шинжилгээг өмгөөллийн Фиделитас Партнерс ххн-өөр гүйцэтгүүллээ.

Тус дүн шинжилгээгээр бусад улс орон цар тахалтай тэмцэх эрх зүйн орчноо хэрхэн бүрдүүлж байгааг өөрийн орны энэ асуудлаарх хууль батлах үйл явцтай харьцуулан судалж, хуулийн хэрэгжилтийн шатанд гарсан хүний эрхийн зөрчил, тулгамдсан бусад асуудалд тулгуурлан санал зөвлөмж боловсрууллаа. 

Зохиогч: Судалгааг өмгөөллийн Фиделитас Партнерс ХХН гүйцэтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх үе шатанд хийсэн дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих