card
Зохиогч: Судлаач А.Батпүрэв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Засгийн газрын Шинэ сэргэлтийн бодлого хөтөлбөрт хийсэн хөндлөнгийн тойм дүгнэлт - Судалгааны тойм
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Засгийн газраас “Шинэ сэргэлтийн бодлого” хэмээх эдийн засгийн хөгжлийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулж 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр УИХ-аар хэлэлцүүлэхээр өргөн баримагц ажлын гурван өдрийн дотор баталсан билээ.

"Шинэ сэргэлтийн бодлого" хөтөлбөрийн агуулгын хүрээнд баримталж буй бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь тулгарч буй асуудлыг хэрхэн оношилж шийдвэрлэх оновчтой хувилбар дэвшүүлсэн эсэхэд төвлөрч олон улсын практиктай харьцуулан санал, дүгнэлт өгөх үүднээс энэхүү хөндлөнгийн тойм судалгааг хийж гүйцэтгэв.  

Зохиогч: Судлаач А.Батпүрэв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Засгийн газрын Шинэ сэргэлтийн бодлого хөтөлбөрт хийсэн хөндлөнгийн тойм дүгнэлт - Судалгааны тойм
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах