card
Зохиогч: Судлаач: Г.Халиунаа, Б.Ариунжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа: Тулгамдаж буй асуудал - Судалгааны тойм № 23
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Тус судалгаагаар Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаатай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын ач холбогдол, онцлог, эл ойлголтын түүхэн уламжлал, гадаадын зарим орны гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааг хуульчилсан байдлыг харьцуулан судлах, тус зохицуулалтыг практикт хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, эрх зүйн хийдэл, цаашид энэхүү зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг эрэлхийлсэн юм. Уг тоймоор тус судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорьсон бөгөөд судалгааг бүрэн эхээр нь www.forum.mn сайтаас үзнэ үү.

 

 

Зохиогч: Судлаач: Г.Халиунаа, Б.Ариунжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа: Тулгамдаж буй асуудал - Судалгааны тойм № 23
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих