card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл2022Судалгааны тойм

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Сити их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн захирал, Хууль зүйн доктор Б.Одонгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд тулгамдаж буй асуудал- Судалгааны тойм №24
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Монгол Улс 2015 оны Эрүүгийн хуулийн (шинэчилсэн найруулга) 9 дүгээр бүлгээр хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалтыг иж бүрнээр хуульчилж, тус хууль мөрдөгдөж эхлээд дөрвөн жилийн нүүр үзэж байна. Тиймээс шинэ тутам асуудал болох хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх асуудлаар бодлогын судалгаа хийж, хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалтын онцлог, хэрэгжиж буй байдал, тулгамдаж байгаа асуудлыг илрүүлэн цаашид боловсронгуй болгох санал, зөвлөмж дэвшүүлэв. 

 

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Сити их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн захирал, Хууль зүйн доктор Б.Одонгэрэл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд тулгамдаж буй асуудал- Судалгааны тойм №24
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих