card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл2022Судалгааны тойм

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 45 ДУГААР БҮЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Г.Оюунболд
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 45 дугаар бүлгийн хэрэгжилт - Судалгааны тойм №25
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 45 дугаар бүлгийн хэрэгжилт - Судалгааны тойм №25 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 45 дугаар бүлгийн эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, энэ төрлийн эрүүгийн болон иргэний хэрэг маргааныг хэрхэн шийдвэрлэж буйг, мөн бусад улс орны зохицуулалтыг харьцуулан судалсан юм.

 

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Г.Оюунболд
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 45 дугаар бүлгийн хэрэгжилт - Судалгааны тойм №25
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих