card
Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч Л.Галбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Мөрдөх албаны талаарх харьцуулсан судалгаа - Судалгааны тойм №27
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Мөрдөх албаны талаарх харьцуулсан судалгаа - Судалгааны тойм №27 

“Мөрдөх албаны талаарх харьцуулсан судалгаа” хийж бусад улс орны мөрдөх алба, онцлогийг судлах, Монголын нөхцөлд хэр ойр, ямар зөрүү байгаа талаар тухайлан дүгнэх, мөрдөх алба байгуулснаар Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан мөрдөгчийн үйл ажиллагаанд өөрчлөлт орох эсэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагаа боловсронгуй болох эсэх, мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа дахь хөндлөнгийн нөлөөлөл буурах эсэх, бусад тусгай албадтай хэрхэн хамтран ажиллах талаар дүн шинжилгээ хийв.

 

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч Л.Галбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Мөрдөх албаны талаарх харьцуулсан судалгаа - Судалгааны тойм №27
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих