card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ЭдийнЗасагХөгжлийнАсуудал2022Судалгаа

“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ТОЙМ ДҮГНЭЛТ

Зохиогч: Санхүүгийн эдийн засагч А.Батпүрэв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: “ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ТОЙМ ДҮГНЭЛТ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ТОЙМ ДҮГНЭЛТ

КОВИД-19 цар тахлын сөрөг нөлөөг бууруулах үүднээс дэлхийн улс орнуудын Засгийн газар төрөл бүрийн бодлого, хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Манай улс ч энэ зорилгоор 2021 оны 12 дугаар сард “Шинэ сэргэлтийн бодлого” хөтөлбөр боловсруулж баталсан юм. Энэхүү хөтөлбөрт судлаач А. Батпүрэвийн хийсэн хөндлөнгийн тойм дүгнэлтийг энэхүү хэвлэн нийтлэлээр уншигч Танд танилцуулж байна. Судлаачийн зүгээс манай улсад тулгарч буй асуудлыг хэрхэн оношилж, шийдвэрлэх оновчтой хувилбар дэвшүүлсэн эсэхэд төвлөрч олон улсын практиктай харьцуулан санал, дүгнэлт гаргасан болно.

 

Зохиогч: Санхүүгийн эдийн засагч А.Батпүрэв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: “ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ТОЙМ ДҮГНЭЛТ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах