card
Зохиогч: СУДЛААЧИД: Э.Ганцэцэг, О.Мөнхцэцэг, Б.Ариунтуяа, Б.Эрдэнэбэлэг, Б.Эрдэнэбат, Дугаар хариуцсан редактор: Г.Оюунболд
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа - Цуврал 5
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Энэ удаагийн шүүхийн шийдвэрийн судалгааны цувралд Хөгжлийн эрх зүйн төвийн гүйцэтгэсэн Эрүүгийн хуульд шинээр тусгасан “Заналхийлэх” гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрүүдийн судалгаа нь иргэдэд тулгардаг хэдий ч тэр бүр гэмт хэрэг хэмээн таньж, хуулийн дагуу эрхээ хамгаалуулж чадахгүй байгаа, олон хэлбэрээр, бусад гэмт хэрэгтэй хавсарч илэрдэг онцлогтой заналхийлэх гэмт хэргийг шүүх хэрхэн шийдэж байгааг авч үзсэн юм. 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хүрээнд шинээр зохицуулсан “Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа”-ны хэрэгжилтийг үнэлэхдээ өмнө нь хэрэгжиж байсан Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд яллагдагч, шүүгдэгчид ямар нэгэн хөнгөлөлт, ашигтай нөхцөл тусгаагүйгээс энэ ажиллагаа тэр бүр хийгддэггүй байсан бол одоогийн зохицуулалтаар талуудад илүү нааштай нөхцөл бий болгосон гэдгийг онцолжээ. 

 

 

Зохиогч: СУДЛААЧИД: Э.Ганцэцэг, О.Мөнхцэцэг, Б.Ариунтуяа, Б.Эрдэнэбэлэг, Б.Эрдэнэбат, Дугаар хариуцсан редактор: Г.Оюунболд
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа - Цуврал 5
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх