card
Ардчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2022Судалгаа

Захиргааны ерөнхий хуулийн шинэчлэл - Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гарган шийдвэрлүүлэх эрхийн асуудал

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ БАГ: Судлаач Д.Сүнжид, Хууль зүйн доктор (Dr.Jur) Судлаач Б.Төрболд, “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын судлаач, хуульч Судлаач Н.Оюун-Эрдэнэ, Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Захиргааны ерөнхий хуулийн шинэчлэл - Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гарган шийдвэрлүүлэх эрхийн асуудал
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Иргэний үндсэн эрхтэй холбоотой аливаа хуулийг шинэчлэхэд тухайн эрхийн баталгааг дордуулахгүй байх нь нэн тэргүүнд баримтлах зарчим билээ. Судлаачид иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн орчныг бүхэлд нь авч үзэн, гол хуулиудыг харьцуулан дүн шинжилгээ хийсний зэрэгцээ иргэний өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх харилцаанд тулгамдаж буй асуудал, шалтгааныг тодруулах зорилгоор холбогдох шүүхийн шийдвэрүүдийг судаллаа.

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ БАГ: Судлаач Д.Сүнжид, Хууль зүйн доктор (Dr.Jur) Судлаач Б.Төрболд, “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын судлаач, хуульч Судлаач Н.Оюун-Эрдэнэ, Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Захиргааны ерөнхий хуулийн шинэчлэл - Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гарган шийдвэрлүүлэх эрхийн асуудал
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь