card
ННФ жилийн тайлан2021Жилийн тайлан

Нээлттэй Нийгэм Форум 2021 оны жилийн тайлан

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нээлттэй Нийгэм Форум 2021 оны жилийн тайлан
Хөтөлбөр: *

Дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлын амаргүй цаг хугацаанд Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ)- ын хамт олон бид ажлын цар хүрээгээ хумилгүй, хэвийн явуулах сорилтын дунд нэгэн жилийн ажил үйлс маань өрнөлөө. Энэ хугацаанд улс орныхоо хөгжлийн бодлого боловсруулах үйл явцыг судалгаа шинжилгээгээр дэмжих, иргэний нийгмийн үр нөлөөтэй оролцоог нэмэгдүүлэхийг зорьж төрийн болон төрийн бус байгууллага, бие даасан судлаачидтай идэвхтэй хамтран ажиллалаа. Ийнхүү 2021 онд хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааныхаа тайланг олон нийтэд хүргэж буйдаа баяртай байна

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нээлттэй Нийгэм Форум 2021 оны жилийн тайлан
Хөтөлбөр: *