card
Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлага2022Бодлогын асуудал

Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх Төсвийн зөвлөлөөс улсын төсвийн төлөвлөлтийн асуудлаар хийсэн хэлэлцүүлгийн дүнг хүргэж байна.

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх Төсвийн зөвлөл
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2022
Төрөл: ТӨСВИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн зөвлөл, улсын төсөв, төсвийн төлөвлөлт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх Төсвийн зөвлөл нь ээлжит хэлэлцүүлгээ “Монгол Улсын төсвийн төлөвлөлт” сэдвээр хийж, үр дүнг уншигч Та бүхэнд хүргэж байна. Энэ удаагийн Төсвийн шинжилгээгээр улсын төсвийн төлөвлөлтөд тулгарч буй асуудлуудыг хөндөхийн зэрэгцээ төлөвлөлтийг сайжруулахын тулд УИХ, Засгийн газар, Сангийн яам болон холбогдох бусад төрийн байгууллагын зүгээс хэрэгжүүлэх арга хэмжээг санал болгов.

 

 

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх Төсвийн зөвлөл
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2022
Төрөл: ТӨСВИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн зөвлөл, улсын төсөв, төсвийн төлөвлөлт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах