card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2021#НийтийнЭрхАшгийнӨмгөөлөлСудалгааны тойм

НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА - ШҮҮХИЙН ПРАКТИК

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны Тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН ПРАКТИК
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь
Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны Тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН ПРАКТИК
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь