card
Улс төрийн нам, сонгууль2021#Сонгууль#СонгуулийнАжиглалт#СайнЗасаглал#ИргэнийНийгэмМониторБодлогын хэлэлцүүлэг

“2021 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны үеийн фэйсбүүк дэх хүний эрх, хэвлэлийн эрх чөлөөний хэрэгжилт” Мониторингийн тайлан

Зохиогч: Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв ТББ
Он: 2021
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Ерөнхийлөгчийн сонгууль, сонгох эрх, сонгогдох эрх
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Шударга сонгууль иргэний нийгмийн хяналт сүлжээний гишүүн, Эрэн Сурвалжлах Сэтгүүлчдийн Төлөө төвөөс 2021 оны Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны үед нийгмийн хэвлэл мэдээлэл (фэйсбүүк)-д үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилт хэрхэн хангагдаж байгаа, мөн хүний эрхийн зөрчил бүхий кэйсүүдэд эрхзүйн дүн шинжилгээ хийж зөвлөмж боловсрууллаа.

 

Зохиогч: Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв ТББ
Он: 2021
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Ерөнхийлөгчийн сонгууль, сонгох эрх, сонгогдох эрх
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь