card
Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүх, шүүхийн шийдвэр, Хараат бус шүүх, эрх зүйт ёс
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” цувралын шинэ дугаараар захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг судалсан дараах

хоёр тайланг танилцуулж байна. “Онч шийдэл” төрийн бус байгууллагын Ө.Эрдэнэ-Очир ахлагч-тай судалгааны баг төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйн улмаас учирсан хохирлыг төлүүлэх нэхэмжлэлийг шүүх хэрхэн шийдэж байгааг судалж хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр зөвлөмж танилцууллаа. Гэм хорын

асуудлаар шүүхийн шийдвэрийн судалгааны арвин туршлагатай, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш, судлаач Д.Ганхүрэл энэхүү тайланд шүүмж өгч ажилласан юм. Үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой

маргаан шийдвэрлэж буй шүүхийн практикийг судлаач Г.Цэцгээ, У.Мөнхцэцэг нар судалж судалгааны тайланд Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүгч, судлаач Т.Мөнх-Эрдэнэ шүүмж бичиж тайланг боловсронгуй болгоход хувь нэмэр оруулж ажилласан юм. Судлаач Г.Цэцгээ нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, ХЗДХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд ажил үүргийн хүрээнд энэ төрлийн маргаан

шийдвэрлэх шүүх хуралдаанд оролцож байсан зэрэг нь асуудлын голыг эрх зүйн болон практик өнцгөөс дүгнэн шинжлэхэд дөхөм болсон нь дамжиггүй.

 

 

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүх, шүүхийн шийдвэр, Хараат бус шүүх, эрх зүйт ёс
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх