card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдал2023

Шилэн дансны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд өгөх санал, шүүмж – Хуулийн шүүмж №42

Зохиогч: Хуулийн шүүмж боловсруулсан: Өмгөөллийн Фиделитас партнерс ХХН-ийн судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн ил тод байдал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Сангийн яамнаас боловсруулсан Шилэн дансны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг  Өмгөөллийн Фиделитас партнерс ХХН-ийн судалгааны баг судалж, шинээр нэмсэн болон өөрчилсөн зохицуулалтыг хуулийн үйлчлэлд хамаарах эрх зүйн этгээд, мэдээлэх мэдээллийн агуулга, хүрээ, мэдээлэл хүргэх зарчим, давтамж, шилэн дансны нийтлэг стандарт, хяналт, хариуцлага, бусад хууль тогтоомжид төсөв, санхүүгийн мэдээллийг нийтэд мэдээлэхэд хамаарах зохицуулалт гэж хүрээг тодорхойлон хуулийн төсөлд санал, шүүмж бэлтгэлээ.

Зохиогч: Хуулийн шүүмж боловсруулсан: Өмгөөллийн Фиделитас партнерс ХХН-ийн судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн ил тод байдал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах