card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлага#ЭдийнЗасагХөгжлийнАсуудалСудалгаа2023

Монгол Улс: Төсвийн гүйцэтгэл ба тогтвортой хөгжлийн зорилтууд судалгааны тайлан

Зохиогч: Д.Оюунбадам (Нээлттэй нийгэм форумын Хөтөлбөрийн менежер)
Хэвлэн нийтэлсэн: International Budget Partnership (Олон улсын төсвийн түншлэл байгууллага)
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улс: Төсвийн гүйцэтгэл ба тогтвортой хөгжлийн зорилтууд судалгааны тайлан
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Энэхүү судалгаагаар тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтоос 10 зорилтод нь хамааралтай 7 салбарын хувьд Монгол Улсын Засгийн газрын төсвийн зарлагын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн чиг хандлага болон тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийн байдлыг судаллаа. Монгол Улс хөдөө аж ахуй, хүнс, байгаль орчин, хүйсийн тэгш байдал, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, ундны ус, ариун цэврийн байгууламжийн хангамж зэрэг 6 салбарын хувьд тогтвортой хөгжлийн зорилтдоо хүрэхэд ихээхэн сорилттой тулгарч байна. Үүнд төсвийн төлөвлөлт ба гүйцэтгэлийн зөрүү нөлөөтэй байна. Энэ нь дээрх 7 салбарын төсвийн гүйцэтгэл нь төлөвлөгөөнөөс дутуу байгаагаас харагдана. Монгол Улс тогтвортой хөгжлийн зорилтдоо хүрэхгүй байх эрсдэл бүхий эдгээр 6 салбарын хувьд төсвийн гүйцэтгэлийг сайжруулах хэрэгтэй байна.

Зохиогч: Д.Оюунбадам (Нээлттэй нийгэм форумын Хөтөлбөрийн менежер)
Хэвлэн нийтэлсэн: International Budget Partnership (Олон улсын төсвийн түншлэл байгууллага)
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улс: Төсвийн гүйцэтгэл ба тогтвортой хөгжлийн зорилтууд судалгааны тайлан
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах